วัดพิชัยญาติ

【免費生活App】วัดพิชัยญาติ-APP點子

- แอพสำหรับติดตามข่าวสารของ วัดพิชยญาติการาม (วัดพิชัยญาติ) โหลดฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน :

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

สถานที่ตั้ง :

เลขที่ 32 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ซอย 2 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

【免費生活App】วัดพิชัยญาติ-APP點子

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร: 02-861-5425, 02-861-4530

-------------------------------------------------

Web : http://www.watphichaiyat.com

【免費生活App】วัดพิชัยญาติ-APP點子

E-mail : info@watphichaiyat.com

Facebook Page : https://www.facebook.com/phichaiyat

【免費生活App】วัดพิชัยญาติ-APP點子

免費玩วัดพิชัยญาติ APP玩免費

免費玩วัดพิชัยญาติ App

วัดพิชัยญาติ APP LOGO

วัดพิชัยญาติ LOGO-APP點子

วัดพิชัยญาติ APP QRCode

วัดพิชัยญาติ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11