วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma)

【免費教育App】วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma)-APP點子

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำขึ้นตามมาตฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในเวอร์ชั่น 2.0.3

- แอฟทดสอบระบบARแบบTutor

- อัพเดทผู้สนับสนุนใหม่

【免費教育App】วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma)-APP點子

- ปรับความเร็วในการโหลดให้เร็วขึ้น

ในเวอร์ชั่น 2.0.0

- สามารถซูมหน้าหนังสือได้แล้ว

- หนังสือสามารถเปิดดูได้เลย โดยไม่ต้องส่องกล้อง

****แอพนี้จัดทำมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ "องค์การค้าของ สกสค."

【免費教育App】วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma)-APP點子

โดยมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ โดยไม่แสดงหาผลกำไร

***หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือ ต้องการเสนอแนะ ติดต่อ

https://twitter.com/Lord_Manderley

หากสนใจหนังสือเรียน สามารถหาซื้อหนังสือเรียน ได้ที่ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา

免費玩วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma) APP玩免費

免費玩วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma) App

วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma) APP LOGO

วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma) LOGO-APP點子

วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma) APP QRCode

วิทยาศาสตร์ ป.2 (Aurasma) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0.5
App下載
免費
1970-01-012015-04-20