สนทนาง่ายๆ talk english easy

【免費教育App】สนทนาง่ายๆ talk english easy-APP點子

แอพ talking english easy (speak english) หัดพูดอังกฤษง่ายๆ ถาม-ตอบ เป็นแอพที่นำบทสนทนาพื้นฐานที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ให้ผู้ใช้ได้ฝึกพูดและฟังเสียงอ่าน โดยมีประโยคไทย และภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน **ใช้ได้จริง

-เลือกชุดหัวข้อสนทนา โดยแต่ละหัวข้อจะมีการ ถาม - ตอบ

-แบ่งเป็น 22 บท แต่ละบทจะมีหัวข้อย่อย จากประโยคง่ายๆสั้นๆ จนถึงประโยคยาวๆ

-มากกว่า 300 ประโยค

【免費教育App】สนทนาง่ายๆ talk english easy-APP點子

-มีคำอ่านภาษาอังกฤษ

-อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

สามารถใช้ ประกอบการเรียน สื่อการสอน การศึกษา เป็นความรู้รอบตัว หรือไว้ใช้ในยามจำเป็น (ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว)

【免費教育App】สนทนาง่ายๆ talk english easy-APP點子

แอพแนะนำ

ภาษาอาเซียน ASEAN LANGUAGE AEC

หัดเขียน ก.ไก่ ก ไก่ ก-ฮ korkai กขค สระไทย

คำขวัญประจำจังหวัด คำขวัญจังหวัด ประเทศไทย

【免費教育App】สนทนาง่ายๆ talk english easy-APP點子

ทำนายฝัน ดูดวง 12 ราศี 2557

คำราชาศัพท์ Royal Word

Full House วุ่นนักรักเต็มบ้าน

【免費教育App】สนทนาง่ายๆ talk english easy-APP點子

ตารางเรียน Schedule

【免費教育App】สนทนาง่ายๆ talk english easy-APP點子

免費玩สนทนาง่ายๆ talk english easy APP玩免費

免費玩สนทนาง่ายๆ talk english easy App

สนทนาง่ายๆ talk english easy APP LOGO

สนทนาง่ายๆ talk english easy LOGO-APP點子

สนทนาง่ายๆ talk english easy APP QRCode

สนทนาง่ายๆ talk english easy QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.6
App下載
免費
2014-06-282015-01-14