เกมส์คลีนิครักษาสัตว์

【免費休閒App】เกมส์คลีนิครักษาสัตว์-APP點子

เกมส์คลีนิครักษาสัตว์

เกมส์คลีนิครักษาสัตว์ ในเกมส์นี้เพื่อนๆ จะต้องไปรับสัตว์แต่ละตัวจากเจ้าของสัตว์ที่นำมารักษาจากนั้นเอามันมาวางที่โต๊ะตรวจรักษาแล้วก็ให้รักษาตามอาการต่างๆ เสร็จแล้วส่งคืนเจ้าของมันได้เลย เล่นง่่ายๆ ค่ะ เพียงแค่ท่านใช้อุปกรณืภายในเกมส์เท่านี้เพื่อนๆ ก็จะสนุกกับการเล่นเกมส์คลีนิครักษาสัตว์ แล้วค่ะ

【免費休閒App】เกมส์คลีนิครักษาสัตว์-APP點子

++++ สำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและไหวพริบ และ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

++++ เพื่อความสนุกเต็มรูปแบบ ควรเชื่อมต่อระบบ WiFi , 3G หรือ 4G ก่อนการใช้งาน

免費玩เกมส์คลีนิครักษาสัตว์ APP玩免費

免費玩เกมส์คลีนิครักษาสัตว์ App

เกมส์คลีนิครักษาสัตว์ APP LOGO

เกมส์คลีนิครักษาสัตว์ LOGO-APP點子

เกมส์คลีนิครักษาสัตว์ APP QRCode

เกมส์คลีนิครักษาสัตว์ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-12
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-08-072015-03-13