เกมส์ตกแต่งเค้ก

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

เกมส์ตกแต่งเค้ก

ในเกมนี้คุณ ต้องเตรียม เค้กสำหรับวันเกิด ของเพื่อนของคุณ เกมส์นี้คุณสามารถเลือกที่จะตกแต่งเค้ก เป็น รูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ แต่งเค้นเป็นรูปปราสาท หรือ จะแต่งเป็นรูปฝีเสี้อสุดสวย ก็สามารถได้ตามต้องการ ขอให้สนุกกับ เกมส์ตกแต่งเค้ก แสนน่ารักได้เลย

### สำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและไหวพริบ สร้างจินตนาการ และ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

### ควรเชื่อมต่อระบบ WiFi , 3G หรือ 4G ก่อนการใช้งาน

### หากเครื่องของท่านจอดำให้ติดตั้ง flash player ก่อนที่

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ตกแต่งเค้ก-APP點子

免費玩เกมส์ตกแต่งเค้ก APP玩免費

免費玩เกมส์ตกแต่งเค้ก App

เกมส์ตกแต่งเค้ก APP LOGO

เกมส์ตกแต่งเค้ก LOGO-APP點子

เกมส์ตกแต่งเค้ก APP QRCode

เกมส์ตกแต่งเค้ก QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-24