เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้

ในขณะที่เรานั้นเข้ามาในหน้าเกม เราก็จะได้ยินเสียงประกอบเกมแล้ว ฟังแล้วก็ดูเพลิดดีค่ะ เด็กๆที่ได้เล่นคงจะชอบหน้าดูเลย แต่เมนูนั้นไม่ได้เป็นภาษาไทยและอังกฤษแต่เป็นภาษาจีน ชอบตรงที่เวลาที่เรานั้นคลิกเพื่อจะเล่นไม่ว่าจะด้วยการมั่วหรือว่าตั้งใจ มันจะมีเสียงคนพากย์ คือเสียงผู้หญิง และเสียงผู้ชาย ไม่ว่าจุดประสงค์ของเกมนั้นจะทำมายังไงก็ตามแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะ เพราะว่าจะทำให้เด็กๆหรือผู้เล่นนั้นจำได้และนำไปใช้ได้ในอนาคต เป็นการฝึกในเรื่องของภาษา การพูด การคิดได้ในเวลาเดียวกันเลยค่ะ วิธีการเลนก็ไม่ได้ยากเลย แค่เรานั้นคลิกเพื่อเล่นตรงเมนู พอเข้ามาในเกมแล้วจริงๆเราก็จะเห็นพื้นที่ที่เรานั้นจะต้องรดน้ำผักของเรา เราก็แค่คลิกต่อไปเรื่อยๆและรอเวลาเพื่อนที่จะรดใหม่ ผักของเรานั้นก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ พอถึงเวลาที่เรานั้นต้องรดรอบสุกท้าย เกมก็จะบอกว่าเรานั้นได้ผักแล้วนะ แล้วก็จะมีชื่อผักนั้นๆต่อท้ายด้วย และพอครบแล้ว ก็จะมีเกมต่อให้เรานั้นทายผักด้วยการฟังภาษาจีน ได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะอดเล่นไม่ได้ บอกเลยค่ะว่าเด็กเล่นก็สนุกผู้ใหญ่เล่นก็เพลินดี

>>> สำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและไหวพริบ และ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

>>> ควรเชื่อมต่อระบบ WiFi , 3G หรือ 4G ก่อนการใช้งาน

>>> สำหรับใครที่เล่นไม่ได้หรือจอดำ ให้ลองติดตั้ง Flash Player ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

【免費解謎App】เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้-APP點子

免費玩เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้ APP玩免費

免費玩เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้ App

เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้ APP LOGO

เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้ LOGO-APP點子

เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้ APP QRCode

เกมส์ปลูกผักรดน้ำต้นไม้ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-03