เกมส์ร้านอาหาร

【免費休閒App】เกมส์ร้านอาหาร-APP點子

เกมส์ร้านอาหาร ฟรี เป็นเกมส์ร้านขายอาหาร มีภาพน่ารัก สีสันสดใสสวยงาม

ในเกมส์จะให้คุณเปิดร้านขายอาหารให้กับลูกค้า เช่นสปาเก็ตตี้ พิซซ่า น้ำอัดลม น้ำผลไม้ปั่น โดยคุณจะต้องบริการลูกค้าโดยรวดเร็ว ไม่ให้ลูกค้ารอนาน เกมส์นี้เหมาะสำหรับเด็ก และสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบภาพ น่ารักและสวยงาม

++++ สำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและไหวพริบ และ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

++++ ควรเชื่อมต่อระบบ WiFi , 3G หรือ 4G ก่อนการใช้งาน

【免費休閒App】เกมส์ร้านอาหาร-APP點子

++++ ควรติดตั้ง App ที่อ่าน Flash Player ในเครื่องของท่านก่อนใช้งาน

【免費休閒App】เกมส์ร้านอาหาร-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ร้านอาหาร-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ร้านอาหาร-APP點子

【免費休閒App】เกมส์ร้านอาหาร-APP點子

免費玩เกมส์ร้านอาหาร APP玩免費

免費玩เกมส์ร้านอาหาร App

เกมส์ร้านอาหาร APP LOGO

เกมส์ร้านอาหาร LOGO-APP點子

เกมส์ร้านอาหาร APP QRCode

เกมส์ร้านอาหาร QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11