เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา

【免費家庭片App】เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา-APP點子

เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา มาเลี้ยงไก่กันเถอะ เกมส์จำลองเลี้ยงไก่จริงๆเพื่อนำไข่ไปขาย แล้วเอาเงินมาบริหารฟาร์มของคุณให้บรรเจิด พร้อมลุยกันเลย!!!

[*] เป็นเกมส์สำหรับพัฒนาการด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

【免費家庭片App】เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา-APP點子

[*] ควรเชื่อมต่อระบบ WiFi หรือ 3G/4G/5G ก่อนการใช้งาน

【免費家庭片App】เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา-APP點子

[*] หากเครื่องของคุณจอดำแสดงว่าไม่มีแฟลชเพลเยอร์ ให้ติดตั้ง flash player ก่อนที่:

【免費家庭片App】เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา-APP點子

http://adobe.ly/1cn6PSO เลือก Flash Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.81) นะจ๊ะ!!

【免費家庭片App】เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา-APP點子

【免費家庭片App】เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา-APP點子

免費玩เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา APP玩免費

免費玩เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา App

เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา APP LOGO

เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา LOGO-APP點子

เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา APP QRCode

เกมส์เลี้ยงไก่ฟาร์มหรรษา QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.1.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-11