เทียน: ส่องสว่างกลางใจ

【免費工具App】เทียน: ส่องสว่างกลางใจ-APP點子

เทียน

ใช้ส่องสว่างกลางใจ

ปล. แอพฯนี้ทำเล่นๆ สนุกๆ ไม่ได้แฝงนัยใดๆทั้งสิ้น

เวอร์ชั่น 1.0.1

-สามารถกดที่ไส้เทียน เพื่อดับหรือจุดเทียนได้

-เพิ่มแอพฯเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทย และ อังกฤษ)

-เพิ่มปุ่มให้สามารถแชร์แอพฯได้

-เพิ่มปุ่มเกี่ยวกับ

-ปรับหน้าจอการแสดงผล

เวอร์ชั่น 1.0

-แสดงรูปเทียน

-เปลวเทียนขยับไปมาได้

【免費工具App】เทียน: ส่องสว่างกลางใจ-APP點子

【免費工具App】เทียน: ส่องสว่างกลางใจ-APP點子

【免費工具App】เทียน: ส่องสว่างกลางใจ-APP點子

【免費工具App】เทียน: ส่องสว่างกลางใจ-APP點子

【免費工具App】เทียน: ส่องสว่างกลางใจ-APP點子

免費玩เทียน: ส่องสว่างกลางใจ APP玩免費

免費玩เทียน: ส่องสว่างกลางใจ App

เทียน: ส่องสว่างกลางใจ APP LOGO

เทียน: ส่องสว่างกลางใจ LOGO-APP點子

เทียน: ส่องสว่างกลางใจ APP QRCode

เทียน: ส่องสว่างกลางใจ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0.2
App下載
免費
2014-06-142015-01-14