12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo

【免費娛樂App】12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo-APP點子

Cung hoàng đạo của bạn nói lên điều gì? Ứng dụng 12 Chòm Sao cung cấp cho bạn thông tin về 12 cung hoàng đạo, tư vấn về tử vi, tình yêu, tiền bạc, may mắn, công việc hằng ngày. Thông tin được cập nhật mỗi ngày, được tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín và khoa học trên thế giới để đảm bảo chính xác và khách quan nhất.

Đặc biệt, bạn có thể tìm hiều sự hòa hợp của mỗi cung so với những cung còn lại, xem tin tức vui mỗi ngày về bí mật của các chòm sao.

Các chức năng chính của ứng dụng:

- Xem tử vi hằng ngày của 12 cung hoàng đạo

【免費娛樂App】12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo-APP點子

- Xem đặc tính, nguồn gốc và tính cách, con đường tình cảm, sự nghiệp của 12 cung trong cuộc sống

- Xem độ hoà hợp của các cung với nhau

- Xem các tin tức vui, những bí mật thú vị về các cung hoàng đạo

- Chia sẻ thông tin lên Facebook

Các cung hoang dao: Bạch Dương (Dương Cưu), Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp (Hổ Cáp), Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư

免費玩12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo APP玩免費

免費玩12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo App

12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo APP LOGO

12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo LOGO-APP點子

12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo APP QRCode

12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.5
App下載
免費
2014-02-012014-09-30