280/2009 Daňový řád

【免費工具App】280/2009 Daňový řád-APP點子

Obsahuje kompletní (všechny konsolidované znění) znění předpisu 280/2009 Sb. (Zákon daňový řád).

Data zákonu jsou uložena v telefonu (není nutné stále připojení k internetu - OFFLINE režim).

Aplikace nabízí tyto funkce:

【免費工具App】280/2009 Daňový řád-APP點子

- Aktualizaci dat předpisu (probíhá v případě změn - novelizací, opravě překlepů).

- Přepínání mezi jednotlivými časovými řezy (zapracovanými novelizacemi).

- Rychlý pohyb dle obsahu zákona. Skok na paragraf, hlavu, díl,...

【免費工具App】280/2009 Daňový řád-APP點子

-- Vyhledávání dle názvů obsahových prvků.

- Vyhledávání v samotném textu zákona.

- Souvislosti zákona (vzájemné vztahy tohoto a jiných předpisů).

【免費工具App】280/2009 Daňový řád-APP點子

- Změnu velikosti písma v textu zákona.

【免費工具App】280/2009 Daňový řád-APP點子

免費玩280/2009 Daňový řád APP玩免費

免費玩280/2009 Daňový řád App

280/2009 Daňový řád APP LOGO

280/2009 Daňový řád LOGO-APP點子

280/2009 Daňový řád APP QRCode

280/2009 Daňový řád QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
¥8.00
2013-02-202014-10-01