3G Việt

【免費生產應用App】3G Việt-APP點子

Ứng dụng công cụ mạng 3G tại Việt Nam với hàng trăm tính năng được trang bị từ các dịch vụ mạng trong nước bao gồm: Viettel, Mobifone, Vinaphone.

Lưu ý các dịch vụ sẽ thu phí bạn cần cân nhắc kĩ trước khi đăng kí bất kì dịch vụ nào!

Một số tính năng nổi bậc:

- Hack băng thông Mimax mạng Viettel.

- Ứng tiền,

【免費生產應用App】3G Việt-APP點子

- Giả giọng nói trong khi thực hiện cuộc gọi,

- Chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn,

- Đăng ký nhạc chờ, tìm bài hát nhạc chờ,

- Và còn rất rất nhiều tính năng hay chờ bạn khám phá

-----------------------------------------

【免費生產應用App】3G Việt-APP點子

Power & Copyright © 2014 by HidroSoft

Email: maitrunghieuit@hotmail.com

免費玩3G Việt APP玩免費

免費玩3G Việt App

3G Việt APP LOGO

3G Việt LOGO-APP點子

3G Việt APP QRCode

3G Việt QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.2.0
App下載
免費
2014-05-272014-09-30