563/1991 Zákon o účetnictví

【免費工具App】563/1991 Zákon o účetnictví-APP點子

Obsahuje kompletní (všechny konsolidované znění) znění předpisu 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví.

Data zákonu jsou uložena v telefonu (není nutné stále připojení k internetu - OFFLINE režim).

Aplikace nabízí tyto funkce:

【免費工具App】563/1991 Zákon o účetnictví-APP點子

- Aktualizaci dat předpisu (probíhá v případě změn - novelizací, opravě překlepů).

- Přepínání mezi jednotlivými časovými řezy (zapracovanými novelizacemi).

- Rychlý pohyb dle obsahu zákona. Skok na paragraf, hlavu, díl,...

【免費工具App】563/1991 Zákon o účetnictví-APP點子

-- Vyhledávání dle názvů obsahových prvků.

- Vyhledávání v samotném textu zákona.

- Souvislosti zákona (vzájemné vztahy tohoto a jiných předpisů).

【免費工具App】563/1991 Zákon o účetnictví-APP點子

- Změnu velikosti písma v textu zákona.

【免費工具App】563/1991 Zákon o účetnictví-APP點子

免費玩563/1991 Zákon o účetnictví APP玩免費

免費玩563/1991 Zákon o účetnictví App

563/1991 Zákon o účetnictví APP LOGO

563/1991 Zákon o účetnictví LOGO-APP點子

563/1991 Zákon o účetnictví APP QRCode

563/1991 Zákon o účetnictví QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
HK$10.00
2013-02-202014-10-01
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
NT$40.00
2013-02-202014-10-01