586/1992 Zákon o daních z příjmů

【免費工具App】586/1992 Zákon o daních z příjmů-APP點子

Obsahuje kompletní (všechny konsolidované znění) znění předpisu 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů.

Data zákonu jsou uložena v telefonu (není nutné stále připojení k internetu - OFFLINE režim).

Aplikace nabízí tyto funkce:

【免費工具App】586/1992 Zákon o daních z příjmů-APP點子

- Aktualizaci dat předpisu (probíhá v případě změn - novelizací, opravě překlepů).

- Přepínání mezi jednotlivými časovými řezy (zapracovanými novelizacemi).

- Rychlý pohyb dle obsahu zákona. Skok na paragraf, hlavu, díl,...

【免費工具App】586/1992 Zákon o daních z příjmů-APP點子

-- Vyhledávání dle názvů obsahových prvků.

- Vyhledávání v samotném textu zákona.

- Souvislosti zákona (vzájemné vztahy tohoto a jiných předpisů).

【免費工具App】586/1992 Zákon o daních z příjmů-APP點子

- Změnu velikosti písma v textu zákona.

【免費工具App】586/1992 Zákon o daních z příjmů-APP點子

免費玩586/1992 Zákon o daních z příjmů APP玩免費

免費玩586/1992 Zákon o daních z příjmů App

586/1992 Zákon o daních z příjmů APP LOGO

586/1992 Zákon o daních z příjmů LOGO-APP點子

586/1992 Zákon o daních z příjmů APP QRCode

586/1992 Zákon o daních z příjmů QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.0
App下載
$1.29
2013-02-202014-10-01