69fact

【免費生活App】69fact-APP點子

"Để biết những gì bạn chưa biết!!!"

69fact là ứng dụng thu thập các sự kiện đa dạng trên thế giới với thiết kế giao điện đẹp tiện dụng với hàng nghìn nội dung và nhiều danh mục: khoa học, nghệ thuật, thể thao, trò chơi, Việt nam, danh ngôn, động vật, truyện tranh...

Tính năng nổi trội:

- Like (thích), comment(bình luận), share (chia sẻ) ngay trên ứng dụng.

【免費生活App】69fact-APP點子

- Xem theo danh mục.

- Tự động trình chiếu nội dung.

- Hỗ trợ live tile dạng trình chiếu.

- Hỗ trợ tùy chọn kích thước load ảnh.

- Hỗ trợ xem ngẫu nhiên.

【免費生活App】69fact-APP點子

- Tùy chọn cập nhật live tile khi dùng Wifi hay 3G.

- Tùy chọn màu nền, màu chủ đạo theo máy, theo ứng dụng hay theo sở thích.

Ghi chú:

- Lần đầu chạy ứng dụng live tile chỉ cập nhật 3 cái ảnh, trong khoảng 30 phút tiếp theo live tile sẽ tự động thêm vào 1 cái!

【免費生活App】69fact-APP點子

- Sửa lỗi cập nhật live tile

- Sửa lỗi không like (thích), comment(bình luận), share (chia sẻ).

- Tối ưu hóa code.

【免費生活App】69fact-APP點子

免費玩69fact APP玩免費

免費玩69fact App

69fact APP LOGO

69fact LOGO-APP點子

69fact APP QRCode

69fact QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.1.0.0
App下載
免費
2013-10-292014-10-02
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.1.0.0
App下載
免費
2013-10-292014-10-02
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.1.0.0
App下載
免費
2013-10-292014-10-02