7 Aralık Üniversitesi

【免費教育App】7 Aralık Üniversitesi-APP點子

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Android Mobil Uygulaması

İçerikler

【免費教育App】7 Aralık Üniversitesi-APP點子

1- Üniversite tanıtım

2- Akademik ve idari personeller

【免費教育App】7 Aralık Üniversitesi-APP點子

3- Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve bölümleri

4- Sosyal ve kültürel hizmetler

【免費教育App】7 Aralık Üniversitesi-APP點子

5- Öğrenci ve personel e-posta

6- Telefon rehberi

【免費教育App】7 Aralık Üniversitesi-APP點子

免費玩7 Aralık Üniversitesi APP玩免費

免費玩7 Aralık Üniversitesi App

7 Aralık Üniversitesi APP LOGO

7 Aralık Üniversitesi LOGO-APP點子

7 Aralık Üniversitesi APP QRCode

7 Aralık Üniversitesi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-03-11