ABC-raketen

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

ABC-raketen är ett spel för barn som håller på att lära sig läsa och skriva. Låt ditt barn följa med på rymdrobotarnas resa mot jorden. Barnet får träna på att känna igen bokstäver, höra hur bokstäverna låter och att skriva och förstå ord. Barnet får också träna på rim, sammansatta ord och kan själv påverka hur små berättelser utvecklas vidare med olika vägval och ordval.

Appen innehåller:

-Roliga och fantasifyllda illustrationer

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

-Flera interaktiva skrivmoment

-Möjlighet att se och höra bokstavsprogram. (Kräver uppkoppling)

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

-Flera olika världar där barnen får göra olika interaktiva moment.

-En inbyggd min- och en max-kunskapsnivå.

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

-Fler än 30 olika uppdrag och småberättelser.

Kontaktinfo

Sara Johannesson

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

sjo@ur.se

+46709-923569

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

【免費教育App】ABC-raketen-APP點子

免費玩ABC-raketen APP玩免費

免費玩ABC-raketen App

ABC-raketen APP LOGO

ABC-raketen LOGO-APP點子

ABC-raketen APP QRCode

ABC-raketen QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-24