AMFI Moa

【免費購物App】AMFI Moa-APP點子

App for medlemmer av Moa Kundeklubb.

Applikasjonen gir deg:

- Innmelding i kundeklubben

【免費購物App】AMFI Moa-APP點子

- Digitalt medlemskort

- Tilbud og medlemsfordeler

【免費購物App】AMFI Moa-APP點子

- Administrering av din medlemsprofil slik at du for eksempel kan endre hvilke interesseområder du mottar tilbud på

- Enkel tilgang til informasjon om AMFI Moa

Appen krever mobildata eller WI-FI.

免費玩AMFI Moa APP玩免費

免費玩AMFI Moa App

AMFI Moa APP LOGO

AMFI Moa LOGO-APP點子

AMFI Moa APP QRCode

AMFI Moa QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.1
App下載
免費
1970-01-012015-03-09