AMS Wiaty

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

Dzięki zastosowaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości wszyscy mogą zapoznać się z wyglądem nowych wiat przystankowych, jakie wkrótce staną w Warszawie. Powstanie 1580 nowoczesnych, wygodnych, estetycznych i przyjaznych podróżującym przystanków.

Za budowę i utrzymanie wiat przystankowych w stolicy odpowiada firma AMS S.A. Więcej: http://ams.com.pl

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

【免費媒體與影片App】AMS Wiaty-APP點子

免費玩AMS Wiaty APP玩免費

免費玩AMS Wiaty App

AMS Wiaty APP LOGO

AMS Wiaty LOGO-APP點子

AMS Wiaty APP QRCode

AMS Wiaty QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.01
App下載
免費
1970-01-012015-03-11