Ai la trieu phu

【免費教育App】Ai la trieu phu-APP點子

Trò chơi truyền hình ngày càng phát triển lơn mạnh với nhiều thể loại không ngừng tăng lên, nhưng có 1 trò chơi mà không bao giờ thay đổi và kém đi phần hấp dẫn chính là game show Ai la trieu phu. Với số lượng người xem khủng nhất trong các thể loại trò chơi truyên hình các nhà viết game đã nhanh chóng đưa thể loại game này lên các thiết bị android.

【免費教育App】Ai la trieu phu-APP點子

Cũng giống như trò chơi trên truyền hình. Người chơi sẽ phải vượt qua 15 câu hỏi của chương trình và độ khó của câu hỏi sẽ tăng dần lên, và có ba mốc để người chơi phải chú ý là 5, 10 và 15. Người chơi sẽ có 4 sự trợ giúp là 50/50, hỏi ý kiến khán giả, gọi điện thoại cho người thân và hỏi tổ tư vấn tại chỗ.

【免費教育App】Ai la trieu phu-APP點子

Game được thiết kế với số lượng câu hỏi đa dạng, phong phú, tạo cảm hứng cho người chơi.

免費玩Ai la trieu phu APP玩免費

免費玩Ai la trieu phu App

Ai la trieu phu APP LOGO

Ai la trieu phu LOGO-APP點子

Ai la trieu phu APP QRCode

Ai la trieu phu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1
App下載
免費
2013-12-112015-03-18