AireCat

【免費健康App】AireCat-APP點子

-Proporciona informació dels elements contaminants en l'aire mitjançant les estacions d'anàlisis repartides pel territori Català.

-És una eina ràpida i senzilla de conèixer els nivells de pol·lució de la teva població.

-Coneix l'estat de l'aire abans de realitzar cap activitat física a l'aire lliure.

Aquesta aplicació depèn de les dades facilitades per la XARXA DE VIGILÀNCIA I PREVISIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE CATALUNYA, Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Són mitjanes horàries, és a dir, es disposa d'una dada per hora.

No estan validades i provenen directament de l'analitzador per poder oferir-les el més aviat possible, però per aquest motiu no les ha pogut supervisar cap tècnic.

Aquesta aplicació està disponible en Català, Angles i Castellà.

【免費健康App】AireCat-APP點子

【免費健康App】AireCat-APP點子

【免費健康App】AireCat-APP點子

【免費健康App】AireCat-APP點子

【免費健康App】AireCat-APP點子

【免費健康App】AireCat-APP點子

免費玩AireCat APP玩免費

免費玩AireCat App

AireCat APP LOGO

AireCat LOGO-APP點子

AireCat APP QRCode

AireCat QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
Bayberry W1
App下載
免費
1970-01-012015-04-25