Akt Mobilbillett

【免費交通運輸App】Akt Mobilbillett-APP點子

Med denne applikasjonen kan du kjøpe enkeltbilletter til lokalbussene i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla, for barn, voksen og honnør. Mobilbilletten passer ypperlig for deg som reiser sjeldent med buss og som ikke har eget busskort.

Hvordan betale billetten:

Du kan velge å betale via SMS (betaling via teleoperatør) eller bankkort (VISA/Mastercard). Betaling via bankkort gir en rimeligere billett enn enkeltbillett kjøpt kontant fra sjåfør eller via SMS.

Hvordan kjøpe billetten:

Du kjøper enkeltbilletten fra sone til sone, ved å velge avgangsholdeplass og ankomstholdeplass. Holdeplasser finner du enten ved å søke eller velge fra kartet.

Fordeler med AKTs Mobilbillett:

【免費交通運輸App】Akt Mobilbillett-APP點子

✓ Du kan reise uavhengig av kontanter

✓ Du har alltid billetten tilgjengelig på mobiltelefonen

✓ Du kan laste ned mobilbilletten på ditt trådløse nettverk og vente inntil 24 timer med å aktivere den til du stiger på bussen.

【免費交通運輸App】Akt Mobilbillett-APP點子

✓ Det er mulig å betale reisen for flere, f.eks. venner eller familie

Gyldighet:

Billetten er gyldig i to timer fra den blir aktivert. Billetten må aktiveres før du stiger på bussen og den aktive billetten vises til sjåføren ved påstigning og overgang. Du må også ha billetten tilgjengelig for kontroll.

God tur med mobilbilletten.

【免費交通運輸App】Akt Mobilbillett-APP點子

免費玩Akt Mobilbillett APP玩免費

免費玩Akt Mobilbillett App

Akt Mobilbillett APP LOGO

Akt Mobilbillett LOGO-APP點子

Akt Mobilbillett APP QRCode

Akt Mobilbillett QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.0.0.3.1
App下載
免費
1970-01-012015-04-23