Aktie Spil

【免費教育App】Aktie Spil-APP點子

Aktie Spillet er et aktie spil. Hvor det er muligt at købe og sælge aktier, kursernes hentes og opdateres automatisk. Når man vil købe eller sælge aktier kræver spillet internet forbindelse.

Aktie Index:

【免費教育App】Aktie Spil-APP點子

Køb aktier fra de forskellige aktie index. Det er muligt at købe aktier fra følgende index:

- C20

- Small Cap

【免費教育App】Aktie Spil-APP點子

- Mid Cap

- Large Cap

【免費教育App】Aktie Spil-APP點子

Depot:

Se aktie beholdning og sælge aktier.

【免費教育App】Aktie Spil-APP點子

Portfolio:

Se oversigt over tidligere køb og salg.

【免費教育App】Aktie Spil-APP點子

Update: Retter indlæsnings problem, tilføjer kurs pile.

【免費教育App】Aktie Spil-APP點子

免費玩Aktie Spil APP玩免費

免費玩Aktie Spil App

Aktie Spil APP LOGO

Aktie Spil LOGO-APP點子

Aktie Spil APP QRCode

Aktie Spil QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.3.1.0
App下載
$0.99
2012-11-212014-09-22