AlarmView

【免費工具App】AlarmView-APP點子

Få bilderna från ditt larm direkt till din smartphone!

AlarmView hjälper dig att styra och övervaka ditt larmsystem. När larmet går får du bilderna direkt till din smartphone. Du har full kontroll över bilderna och bestämmer själv vilken åtgärd som önskas, till exempel att skicka en väktare eller stänga av larmet. AlarmView passar både för hemlarm och för företagslarm, samt ersätter ett traditionellt larm kopplat till larmcentral.

Bildverifiering vid larm

Vid utlöst larm kommer bilder direkt till din smartphone från en eller flera kameradetektorer. Detektorerna finns strategiskt placerade för att enkelt kunna verifiera larmet som falskt eller skarpt. Bilderna kan användas både för att avgöra inbrottslarm eller brandlarm. Du undviker onödiga larmutryckningar och får hög prioritering på skarpa larm.

Åtgärd vid larm

När du ser bilderna från larmet i din app kan du själv avgöra vilken åtgärd som önskas. Du larmar enkelt ut väktaren från larmvyn i appen. Följ sedan händelseförloppet med uppdateringar direkt från väktaren in i din app.

Tillkoppla och frånkoppla

Du kan styra ditt larm vart än du befinner dig. När du är på jobbet kan du larma av för att hantverkaren ska komma förbi eller en granne ska vattna dina blommor.

Statusuppdatering

Statusmeddelanden hamnar direkt in i appen. I loggen hittar du händelser kopplat till ditt larm. Du kan se ifall strömmen gått eller om ditt larm är tillkopplat.

Funktionalitet

【免費工具App】AlarmView-APP點子

* Bilderna direkt till din smartphone
* Hantera brandlarm

* Hantera inbrottslarm

* Hantera trygghetslarm

* Bestäm själv åtgärd vid larm,

eller välj en automatisk åtgärd
* Följ händelseförloppet vid väktarinsats
* Tillkoppla och frånkoppla
* Statusmeddelanden

Kontakt

【免費工具App】AlarmView-APP點子

Tjänsten AlarmView tillhandahålls av Run My Security AB i nära samarbete med utvalda partners. Besök vår hemsida www.runmysecurity.com eller kontakta oss på info@runmysecurity.com

* App AlarmView stödjer larmsystem från Visonic Power G familjen och kräver en larmtjänst från en Run my security partner.

【免費工具App】AlarmView-APP點子

免費玩AlarmView APP玩免費

免費玩AlarmView App

AlarmView APP LOGO

AlarmView LOGO-APP點子

AlarmView APP QRCode

AlarmView QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.8
App下載
免費
1970-01-012015-04-21