Alzira al Mòbil

【免費新聞App】Alzira al Mòbil-APP點子

Versió per a dispositius mòbils amb sistema operatiu iOS de l'aplicació de l'Ajuntament d'Alzira. Incorpora entre altres, els serveis d'Agenda, Notícies, Xarxes Socials, Incidències Vials i Serveis del web municipal. A través d'ella es pot escoltar Alzira Ràdio, veure el canal de vídeo oficial, un repositori gràfic del patrimoni cultural d'Alzira, geolocalizar punts d'interés i escanejar codis en format BIDI-QR. Tots els drets reservats. Ajuntament d'AlziraVersión para dispositivos móviles con sistema operativo iOS de la aplicación del Ayuntamiento de Alzira. Incorpora entre otros, los servicios de Agenda, Notícias, Redes Sociales, Incidencias Viales y Servicios del web municipal. A través de ella se puede escuchar Alzira Ràdio, ver el canal de vídeo oficial, un repositorio gráfico del patrimonio cultural alzireño, geolocalizar puntos de interés y escanear códigos en formato BIDI-QR. Todos los derechos reservados. Ajuntament d'Alzira

免費玩Alzira al Mòbil APP玩免費

免費玩Alzira al Mòbil App

Alzira al Mòbil APP LOGO

Alzira al Mòbil LOGO-APP點子

Alzira al Mòbil APP QRCode

Alzira al Mòbil QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1
App下載
免費
2013-11-102015-06-04