Amsterdam & ik

【免費新聞App】Amsterdam & ik-APP點子

Amsterdam&ik is de nieuwe online en mobiele panel van AT5. Met de app wordt kwantitatieve (achtergrond)informatie van de Amsterdammer van alle leeftijden verzameld. Dat kan gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen.

- Hoe vaak maak je gebruik van de pont?

- Heb je een auto en gebruik jij normaliter die om een afstand van 1 km af te leggen?

【免費新聞App】Amsterdam & ik-APP點子

- Heb je de afgelopen week gebruik gemaakt van het OV?

- Wat zijn de ingrediënten van een Patatje Oorlog?

【免費新聞App】Amsterdam & ik-APP點子

- Hoeveel sloten hangen er om je fiets?

Enz. enz.

Amsterdam&ik is niet bedoeld als poll. We willen geen mening, maar feitelijke data.

De data die Amsterdam&ik oplevert kan de berichtgeving op AT5 en nieuwe mediaconcepten, zoals het discussieprogramma De Stelling van Amsterdam, verbeteren en interessanter maken. Amsterdam&ik zorgt ervoor dat het nieuws ook over jou gaat!

免費玩Amsterdam & ik APP玩免費

免費玩Amsterdam & ik App

Amsterdam & ik APP LOGO

Amsterdam & ik LOGO-APP點子

Amsterdam & ik APP QRCode

Amsterdam & ik QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.9
App下載
免費
1970-01-012015-04-24