Angielski dla dzieci Gry

【免費教育App】Angielski dla dzieci Gry-APP點子

Angielski 100 pierwszych słówek Karty Obrazkowe – to pięć gier, które sprawią, że nie oderwiesz dziecka od nauki angielskiego! Uczy poprawnej wymowy i pisowni ponad stu słówek z dziewięciu grup tematycznych.

★ duże słówka ułatwiające zapamiętanie pisowni

★ profesjonalni lektorzy – native speakers

★ gry rozwijające rozumienie ze słuchu

★ gry ćwiczące pamięć wzrokową

【免費教育App】Angielski dla dzieci Gry-APP點子

★ motywujące ordery

★ system powtórek trudnych słówek

★ 9 grup tematycznych

★ ciepłe kolory, nowoczesna grafika

★ zabawne ilustracje

NAUKA

【免費教育App】Angielski dla dzieci Gry-APP點子

W tej opcji dziecko przegląda karty z wybranej grupy tematycznej. Słuchając jednocześnie słówek wypowiadanych przez angielskich lektorów, uczy się poprawnej wymowy.

★ Rodzina ★ Ciało ★ Ubrania ★ Zabawki ★ Jedzenie ★ Liczby ★ Kolory ★ Czas ★ Cechy

GRY

★ Dopasuj słówko

Na ekranie pojawia się obrazek i cztery słówka. Należy zaznaczyć słówko pasujące do obrazka.

★ Dopasuj obrazek

【免費教育App】Angielski dla dzieci Gry-APP點子

Na ekranie pojawia się słówko i cztery obrazki do wyboru. Należy zaznaczyć obrazek pasujący do słówka.

★ Co słyszysz?

Na ekranie pojawiają się cztery obrazki, jednocześnie odtwarza się nagranie angielskiego słówka, pasującego do jednego z obrazków. Należy zaznaczyć odpowiedni obrazek.

★ Słuchaj i szukaj

Na ekranie pojawiają się cztery obrazki, jednocześnie w dowolnej kolejności odtwarzają się nagrania przypisane do poszczególnych obrazków. Należy zaznaczać obrazki w odpowiedniej kolejności – zgodnie z kolejnością nagrań.

【免費教育App】Angielski dla dzieci Gry-APP點子

★ Połącz pary

Na ekranie pojawiają się trzy słówka i tyle samo obrazków – należy połączyć je w pary.

【免費教育App】Angielski dla dzieci Gry-APP點子

免費玩Angielski dla dzieci Gry APP玩免費

免費玩Angielski dla dzieci Gry App

Angielski dla dzieci Gry APP LOGO

Angielski dla dzieci Gry LOGO-APP點子

Angielski dla dzieci Gry APP QRCode

Angielski dla dzieci Gry QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
PLN$5.68
1970-01-012015-04-20