Angry Puffer Fish

【免費冒險App】Angry Puffer Fish-APP點子

Trong khi cá nóc đang đuổi bắt trỏ tay của bạn. Hãy bắt lấy sao biển và bạn được cộng thêm điểm. Cá nóc sẽ đuổi bạn nhanh hơn. Thử xem bạn bắt được bao nhiêu sao biển?

Trò chơi là thú vị khi một nhóm người chơi cùng với nhau xem ai bắt được nhiều sao hơn, đồng nghĩa với việc được nhiều điểm hơn. Người chơi cao điểm sẽ được ghi danh trong bảng vàng Top 10 Players của game.

Nó rất dễ chơi và thật thú vị. Cũng hấp dẫn như Flappy Bird nhưng cách chơi đơn giản hơn.

Bạn chỉ cần di chuyển trỏ tay trên màn hình không để cho cá bắt được (chạm phải), trong khi đó bạn hãy chạm vào sao biển để bắt sao. Sao biển bị bắt sẽ xuất hiện tại một vị trị khác để cho bạn tiếp tục chinh phục. Mỗi khi bạn bắt được sao, cá sẽ tăng tốc, cuống cuồng hơn để bắt bạn, game thêm phần kịch tính.

Hãy thử xem nhé! Nó thật là cạnh tranh nhưng cũng rất thư giãn và thú vị.

【免費冒險App】Angry Puffer Fish-APP點子

【免費冒險App】Angry Puffer Fish-APP點子

免費玩Angry Puffer Fish APP玩免費

免費玩Angry Puffer Fish App

Angry Puffer Fish APP LOGO

Angry Puffer Fish LOGO-APP點子

Angry Puffer Fish APP QRCode

Angry Puffer Fish QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-23