Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh

【免費娛樂App】Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh-APP點子

ANH CHÀNG XẤU TÍNH

Tác giả: Blue An Kì Nhi

Hoa Lạc Lê, một cô nhóc bình dân vì từ bé đã yêu mến Hàn Tử Hiên nên quyết định thi vào học viện quý tộc “Lâu đài Uy Liêm” để đi tìm hắn, nhưng vì địa vị xã hội khác biệt nên sống giữa nơi đầy những công tử, tiểu thư quý tộc ấy chả khác gì chìm nổi trong chốn nước sôi lửa bỏng.

【免費娛樂App】Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh-APP點子

Vì sao lại xui xẻo như vậy, tại sao giữa lòng học viện quý tộc này lại cứ đụng phải ác ma như vậy? Ông Trời ơi, ông nhất định phải thương xót cho cô, thương xót cô, mau ban cho cô một vị hoàng tử anh dũng can đảm đi, tốt nhất là thuần khiết như thiên sứ ấy.

Gì cơ? Trời ơi! Vì sao ác ma và hoàng tử lại giống nhau như đúc vậy?

Bị hoa mắt rồi sao? Ra sức xoa xoa. Hu hu hu hu... Là anh em sinh đôi giống nhau như đúc, rốt cuộc ai mới là hoàng tử mà cô yêu thương đây?

【免費娛樂App】Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh-APP點子

Người cưỡi ngựa trắng không bắt buộc phải là hoàng tử, cũng không bắt buộc phải là Đường Tăng, hu hu hu, còn có thể là ác ma nữa! Hì hì, tất nhiên rồi, người cưỡi ngựa trắng cũng có thể là thiên sứ với đôi cánh trắng muốt.

...

免費玩Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh APP玩免費

免費玩Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh App

Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh APP LOGO

Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh LOGO-APP點子

Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh APP QRCode

Anh Chang Xau Tinh - Ngon Tinh QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-01-14