Arabic Alphabet Puzzle

【免費解謎App】Arabic Alphabet Puzzle-APP點子

English:

【免費解謎App】Arabic Alphabet Puzzle-APP點子

DONATE BY DOWNLOADING!

By downloading this App you will contribute to the realization of the new Islamic Cultural Center in Lansingerland (Netherlands). All revenues that are collected with this App will be used for this noble charity.

This app contains 28 different sliding puzzles made ​​with the arabic alphabet, which you can playfully learn the alphabet.

【免費解謎App】Arabic Alphabet Puzzle-APP點子

Nederlands:

【免費解謎App】Arabic Alphabet Puzzle-APP點子

DONEER DOOR TE DOWNLOADEN!

Door deze App te downloaden lever je een bijdrage aan de bouw van het nieuwe Islamitisch Cultureel Centrum te Lansingerland (Nederland). Alle inkomsten die worden opgehaald door deze App zullen gebruikt worden voor dit goede doel .

Deze app bevat 28 verschillende schuifpuzzels opgemaakt met het arabische alfabet, waarmee je spelenderwijs het alfabet kunt leren.

【免費解謎App】Arabic Alphabet Puzzle-APP點子

免費玩Arabic Alphabet Puzzle APP玩免費

免費玩Arabic Alphabet Puzzle App

Arabic Alphabet Puzzle APP LOGO

Arabic Alphabet Puzzle LOGO-APP點子

Arabic Alphabet Puzzle APP QRCode

Arabic Alphabet Puzzle QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
EUR$0.79
1970-01-012015-01-15