Armenian Bible

【免費書籍App】Armenian Bible-APP點子

Սուրբ Աստվածաշնչի հետ ինտեգրված բազայի SQLite.

Դուք կարող եք պահպանել տվյալների բազա օգտագործողի սարք, որպեսզի անվճար բաշխումը Աստվածաշնչի ուրիշներին մի հարմար ֆայլ տվյալների բազայի SQLite.

Եւ գեղեցիկ առանձնահատկություններ, պարզ ու հեշտ է նավարկելու.

Նաեւ ունեն կարողություն փրկելու մի տեքստային ֆայլ, եւ գիրքը մի գլուխ:

Գլուխ բաց ետ եւ առաջ ձեր մատը.

Բարձրացնել եւ նվազեցնել տառաչափը.

Խաղաղություն լինի ձեզ հետ, եղբայրներ եւ քույրեր.

【免費書籍App】Armenian Bible-APP點子

【免費書籍App】Armenian Bible-APP點子

【免費書籍App】Armenian Bible-APP點子

免費玩Armenian Bible APP玩免費

免費玩Armenian Bible App

Armenian Bible APP LOGO

Armenian Bible LOGO-APP點子

Armenian Bible APP QRCode

Armenian Bible QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.8
App下載
免費
1970-01-012015-04-21