Astronomia i Kosmos

【免費教育App】Astronomia i Kosmos-APP點子

Jest to polska wersja angielskiej aplikacji Cosmos Explorer. Umożliwia ona poznanie w łatwy i przystępny sposób podstaw astronomii. Do każdego opisanego obiektu wybrane zostały najlepsze i najładniejsze dostępne zdjęcia.Dowiedz się więcej o Słońcu, wszystkich planetach Układu Słonecznego, gwiazdach, galaktykach, mgławicach oraz o czarnych dziurach.Aplikacja ta zawiera także interaktywne animacje, gdzie można zaobserwować jak wygląda Słońce w różnych długościach fal, jak zmienia się Ziemia w ciągu roku oraz fazy księżyca.

【免費教育App】Astronomia i Kosmos-APP點子

【免費教育App】Astronomia i Kosmos-APP點子

【免費教育App】Astronomia i Kosmos-APP點子

【免費教育App】Astronomia i Kosmos-APP點子

免費玩Astronomia i Kosmos APP玩免費

免費玩Astronomia i Kosmos App

Astronomia i Kosmos APP LOGO

Astronomia i Kosmos LOGO-APP點子

Astronomia i Kosmos APP QRCode

Astronomia i Kosmos QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.1.1
App下載
免費
2014-02-042015-06-04