Asystent Prawnika

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

Asystent Prawnika to podręczne źródło informacji dla osób zajmujących się zawodowo udzielaniem pomocy prawnej: adwokatów, radców, aplikantów...

Program autorów Polskich Kodeksów (ponad 100 tyś. pobrań) oraz Polskiej Konstytucji (30 tyś. pobrań).

Pierwszy tego typu na rynku.

Aplikacja zawiera następujące moduły (wszystkie działają w trybie offline):

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

"Wyszukiwanie właściwości:"

• baza 44 tyś. miejscowości, 2400 gmin i 379 powiatów

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

• oparta na rozporządzeniu MS z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

"Sądy powszechne:"

• dane wszystkich sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych

"Krąg spadkobierców:"

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

Sprawdź w łatwy sposób kto dziedziczy po spadkodawcy.

• zasady dziedziczenia ustawowego

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

• oparty o księgę czwartą kodeksu cywilnego

• stan prawny 1.12.2014 r.

"Kalkulator opłat:"

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

• oparty o ustawę o kosztach sądowych z dnia 28 lipca 2005 r.

• zasady zaokrąglania opłat zgodne z ustawą

"Akty prawne"

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

• aktualizowana baza dopasowana do profilu aplikacji:

-ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

-ustawa o opłatach w sprawach karnych

-rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

-rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

-rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

-rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

-ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

【免費書籍App】Asystent Prawnika-APP點子

-ustawa o radcach prawnych

-prawo o adwokaturze

-kodeks etyki adwokackiej

Dalszy kierunek rozwoju aplikacji zależy od Ciebie!

免費玩Asystent Prawnika APP玩免費

免費玩Asystent Prawnika App

Asystent Prawnika APP LOGO

Asystent Prawnika LOGO-APP點子

Asystent Prawnika APP QRCode

Asystent Prawnika QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.1.2
App下載
PLN$16.18
1970-01-012015-04-20