Asystent Treningowy

【免費健康App】Asystent Treningowy-APP點子

Aplikacja stworzona z myślą o wspomaganiu treningu fizycznego. Aplikacja posiada dwa moduły. Pierwszy, Asystent Biegania, pomoże nam w znalezieniu ciekawej trasy do biegania, policzy ile spaliliśmy kalorii oraz jaki dystans przebyliśmy. Dostępna jest również opcja interwału podczas biegu. Drugi moduł to, Asystent Treningowy, pomoże w zapamiętaniu zaplanowanych przez nas planów treningowych oraz ustawi przypomnienia. Dzięki prostemu rozwiązaniu będziemy mieli dostęp do naszych planów treningowych nawet w trybie offline.

【免費健康App】Asystent Treningowy-APP點子

【免費健康App】Asystent Treningowy-APP點子

【免費健康App】Asystent Treningowy-APP點子

【免費健康App】Asystent Treningowy-APP點子

【免費健康App】Asystent Treningowy-APP點子

【免費健康App】Asystent Treningowy-APP點子

免費玩Asystent Treningowy APP玩免費

免費玩Asystent Treningowy App

Asystent Treningowy APP LOGO

Asystent Treningowy LOGO-APP點子

Asystent Treningowy APP QRCode

Asystent Treningowy QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
中國 ChinaWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2014-07-042014-10-03
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2014-07-042014-10-03
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2014-07-042014-10-03
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
1.0.0.1
App下載
免費
2014-07-042014-10-03