Athena CES

【免費商業App】Athena CES-APP點子

Athena Cloud Enabled Storage (Athena CES) er en gratis app til din Android enhed, du kan bruge til at tilslutte dig dine data i din virksomheds Cloud Enabled Storage løsning hos Athena.

Med en Cloud Enabled Storage løsning fra Athena kan du nu nyde alle fordele ved at have dine data i skyen:

【免費商業App】Athena CES-APP點子

- Tilgængelighed

【免費商業App】Athena CES-APP點子

- Device-uafhængighed

- Fleksibilitet

Samtidig ligger dataene stadig sikkert på danske servere bag en firewall og kun godkendte brugere kan få adgang til dem i clouden.

Du kan hurtigt og nemt få adgang til dine data fra din pc eller notebook - eller fra Android tablet eller smartphone ved brug af denne app. Du bliver mere effektiv ved møder, når du nemt kan vise PowerPoint præsentationen på din tablet eller hurtigt få fat i de sidste salgstal på smartphonen.

Hvis I ikke allerede har en Athena Cloud Enabled Storage løsning, så kontakt os for tilbud på en løsning, der passer til jer.

免費玩Athena CES APP玩免費

免費玩Athena CES App

Athena CES APP LOGO

Athena CES LOGO-APP點子

Athena CES APP QRCode

Athena CES QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.9.8
App下載
免費
1970-01-012015-03-11