Atm,Bank Viet Nam

【免費交通運輸App】Atm,Bank Viet Nam-APP點子

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm atm, bank tại Việt Nam.

Hiện tại hỗ trợ tìm kiếm 26 ngân hàng lớn tại Việt Nam. (ACB, VietCombank,Viettinkbank,BIDV,DONG A.....)

Tính năng hỗ trợ:

- Tìm ATM, BANK (địa chỉ, số điện thoại, fax)

【免費交通運輸App】Atm,Bank Viet Nam-APP點子

- Tìm theo ngân hàng

- Tìm kiếm theo thành phố, quận huyện.

- Tìm kiếm theo tên đường và từ khóa.

- Tìm theo liên kết (Banknetvn, smartlink, VNBC, Visa, Mastercard, Plus)

【免費交通運輸App】Atm,Bank Viet Nam-APP點子

Mẹo: có thể tìm theo từ viết tăc( điện biên phủ = dbp)

- Các ATM, BANK gần bạn.

- Chỉ đường

- Báo hỏng

【免費交通運輸App】Atm,Bank Viet Nam-APP點子

- Thêm địa điểm mới

- Ưa thích....

- Hiển thị địa điểm trên bản đồ.

Note:

【免費交通運輸App】Atm,Bank Viet Nam-APP點子

Bạn phải bật gps để sử dụng được đầy đủ các tính năng.

Danh sách atm có thể nhiều hơn các địa điểm hiển thị trên bản đồ.

Dữ liệu được lấy từ ngân hàng.

Nhiều ngân hàng không có tọa độ nên mình dùng chương trình tự động để lấy vì thế có nhiều địa điểm không có tọa độ.

Câu hỏi thường gặp:

【免費交通運輸App】Atm,Bank Viet Nam-APP點子

1. Tại sao một số địa điểm atm,bank tại các quận huyện không có?

Vì dữ liệu quá lớn, nên việc thiếu xót là không thể tránh. Bạn có thể thay tìm kiếm quận huyện với tìm kiếm tất cả.

2. Một số địa điểm không hiển thị trên bản đồ.

Vì nhiều định dạng địa điểm không phù hợp với google map. Nên nó sẽ không hiển thị được, Google Map rất khó phân biệt được trong một vài trường hợp.

Ví dụ: Số 134 đường Nguyen Trai, Ha Noi. Có thể sẽ không được tìm thấy.

【免費交通運輸App】Atm,Bank Viet Nam-APP點子

Định dạng chuẩn của google map: 134, Nguyễn Trãi, Ha Noi.

Trong các trường hợp này bạn chọn chức năng báo sai nhé.

3.Nhiều địa điểm gần mình hơn. Nhưng không có hiện trên bản đồ.

Google map chỉ hiển thị các điểm khả dụng trên bản đồ.

Mong được sự góp ý và hỗ trợ từ các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Thân mến!

Keyword: atm vietnam, atm viet, bank viet, mastercard viet, visa viet

【免費交通運輸App】Atm,Bank Viet Nam-APP點子

免費玩Atm,Bank Viet Nam APP玩免費

免費玩Atm,Bank Viet Nam App

Atm,Bank Viet Nam APP LOGO

Atm,Bank Viet Nam LOGO-APP點子

Atm,Bank Viet Nam APP QRCode

Atm,Bank Viet Nam QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
免費
1970-01-012015-02-04
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.3
App下載
免費
2014-06-022015-01-14