Auti_Me

【免費健康App】Auti_Me-APP點子

Een app voor personen met autisme in noodsituaties.

De hulpverlener / persoon die de persoon met ass tegenkomt in noodsituatie. Kan de belangrijkste info zien.

【免費健康App】Auti_Me-APP點子

De persoon met ass kan de gegeven wijzigen. Het wijzigen is beveiligd met wachtwoord.

UPDATE:

【免費健康App】Auti_Me-APP點子

- Belfunctie toegevoegd

- Bugfix taalfouten.

【免費健康App】Auti_Me-APP點子

免費玩Auti_Me APP玩免費

免費玩Auti_Me App

Auti_Me APP LOGO

Auti_Me LOGO-APP點子

Auti_Me APP QRCode

Auti_Me QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
2.0.0.0
App下載
免費
2013-11-182014-09-30
台灣 TaiwanWindows
Windows 市集
2.0.0.0
App下載
免費
2013-11-182014-09-30
美國 (U.S.A)Windows
Windows 市集
2.0.0.0
App下載
免費
2013-11-182014-09-30