Auto Rasevic

【免費購物App】Auto Rasevic-APP點子

DOO RAŠEVIC PALE

www.autorasevic.com

PORODICNI BIZNIS Firma osnovana 1993. god. na Palama, bavila se iskljucivo ugostiteljstvom. Sada posjeduje u svom vlasnistvu hotel DVA GOLUBA, na atraktivnoj lokaciji (na ulazu u Pale,s desne strane). Hotel je Kategorije tri zvjezdice uz koji posluje i etno koliba, Kafe CONTACT na promenadi u centru grada i bavimo se uvozom automobila na veliko i malo-PJ 2 AUTO RASEVIC (plac sa autima se nalazi na ulazu u Pale s lijeve strane).

【免費購物App】Auto Rasevic-APP點子

【免費購物App】Auto Rasevic-APP點子

免費玩Auto Rasevic APP玩免費

免費玩Auto Rasevic App

Auto Rasevic APP LOGO

Auto Rasevic LOGO-APP點子

Auto Rasevic APP QRCode

Auto Rasevic QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-23