Azerbaycan Himni

【免費音樂App】Azerbaycan Himni-APP點子

1992-ci il mayın 27-də parlament “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında” Qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən, 1919-cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş “Azərbaycan marşı” Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni kimi təsdiq edildi.

【免費音樂App】Azerbaycan Himni-APP點子

【免費音樂App】Azerbaycan Himni-APP點子

Azerbaycan,Azerbaycan himni,radiolar,radio,tv,Azerbaycan tv,ehmed cavad,uzeyir hacibeyov himn sozleri,

免費玩Azerbaycan Himni APP玩免費

免費玩Azerbaycan Himni App

Azerbaycan Himni APP LOGO

Azerbaycan Himni LOGO-APP點子

Azerbaycan Himni APP QRCode

Azerbaycan Himni QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0
App下載
免費
2014-05-172015-01-14