Bé Nghe Kể Chuyện

【免費生活App】Bé Nghe Kể Chuyện-APP點子

- Với hơn 35 mẫu truyện kể dành cho thiếu nhi, giọng đọc ấm áp, truyền cảm, những mẫu truyện cổ tích quen thuộc sẽ giúp bé và gia đình thư giãn sau 1 ngày hoạt động và giúp bé có được giấc ngủ ngon.

【免費生活App】Bé Nghe Kể Chuyện-APP點子

- Ứng dụng thuần việt, dễ sử dụng.

【免費生活App】Bé Nghe Kể Chuyện-APP點子

- Ứng dụng chạy nhạc background, ko gây hao pin và bạn có thể làm việc khác khi nghe đọc truyện.

- Giành thời gian chia sẻ cũng như đánh giá để nhà phát triển có thể phát triển những ứng dụng hay và hứu ích hơn nhé.

免費玩Bé Nghe Kể Chuyện APP玩免費

免費玩Bé Nghe Kể Chuyện App

Bé Nghe Kể Chuyện APP LOGO

Bé Nghe Kể Chuyện LOGO-APP點子

Bé Nghe Kể Chuyện APP QRCode

Bé Nghe Kể Chuyện QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
香港 Hong KongWindows
Windows 市集
1.2.0.0
App下載
免費
2013-09-262014-10-01