BG ITSM

【免費商業App】BG ITSM-APP點子

Bursagaz için özel geliştirilmiş ITSM Mobil uygulaması ile süreçler kısaltılmış, performans arttırılmıştır.

BG ITSM de neler var:

- Operatöre atanmış talepler,

- Operatörün grubuna atanmış talepler,

- Operatöre atanmış olaylar,

- Operatör grubuna atanmış olaylar,

- Operatöre atanmış şikayetler,

【免費商業App】BG ITSM-APP點子

- Operatör grubuna atanmış şikayetler,

- Operatör Onayını bekleyen çağrılar,

- Yeni çağrı açabilme,

- Çağrı arayabilme,

- Çağrıları Kapatabilme,

- Çağrıları Listeyebilme,

- Son kullanıcının açtığı çağrılar,

- Son kullanıcının çözülmüş çağrıları

免費玩BG ITSM APP玩免費

免費玩BG ITSM App

BG ITSM APP LOGO

BG ITSM LOGO-APP點子

BG ITSM APP QRCode

BG ITSM QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
v1.6
App下載
免費
1970-01-012015-04-20