Bajczytanki pani Hanki

【免費書籍App】Bajczytanki pani Hanki-APP點子

Wierszyki dla dzieci przedstawia Hanna Niewiadomska (http://www.bajczytanki.pl/)

Nagraj swoją interpretację !

Polskie bajki do czytania i słuchania dla dzieci na dobranoc .

Wyposażona w obracanie stron.

Aplikacja wyposażona w obsługę ścieżki dźwiękowej (1 w wersji autorskie :j)

Możliwość dokupienia uprawnień wersji premium:

- umożliwia nagrywanie własnych ścieżek dźwiękowych

【免費書籍App】Bajczytanki pani Hanki-APP點子

- możliwe wysłanie nagrania (m.in. przez email) do znajomych

- wczytanie obcego nagrania (z katalogu "pobrane")

- brak reklamy

Ścieżka dźwiękowa:

zestaw plików mp3 po jednym na każdą stronę bajki (wierszyka)

nagrywanie zawsze zamazuje poprzednie nagranie

【免費書籍App】Bajczytanki pani Hanki-APP點子

po ustawieniu ścieżki domyślnej program zawsze jest gotowy do czytania (głośnik jest widoczny)

w lewym dolnym rogu ekranu głównego wyświetlona jest bieżąca ścieżka

na urządzenia bez przycisku "menu" możemy wywołać je klikają na ikonę w prawym górnym rogu.

免費玩Bajczytanki pani Hanki APP玩免費

免費玩Bajczytanki pani Hanki App

Bajczytanki pani Hanki APP LOGO

Bajczytanki pani Hanki LOGO-APP點子

Bajczytanki pani Hanki APP QRCode

Bajczytanki pani Hanki QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.2
App下載
免費
1970-01-012015-03-11