Bajke+

【免費娛樂App】Bajke+-APP點子

--- SPECIJALNA CIJENA ZA ZIMSKE RADOSTI ---

Aplikaciju mozete preuzeti do kraja Januara po specijalnoj 50% snizenoj cijeni !!

------

Video bajke i igrice na Bosanskom/Srpskom/Hrvatskom jeziku za djecu od 4 godina i više.

Sa ovom aplikacijom ćete upoznati predivni svijet Hans Kristijan Andersena sa krasnim pričama.Andersenove bajke su omiljene širom svijeta od strane djece i odraslih, i prevedene su na više od 100 jezika.

Ova aplikacija uključuje 5 bajki i 2 vrste igara (puzle i memorijske kartice).

Bajke koje su uključene su:

- Careva nova odjeća

- Princeza na zrnu graška

- Svinjar

【免費娛樂App】Bajke+-APP點子

- Kresivo

- Ružno pače

Svaka bajka ima video u kojem omiljeni dječiji zabavljač Lilo čita priče djeci, kao i

svoje ilustracije koje se koriste u igrama puzli i memorijskih kartica.

Igra Puzli ima tri nivoa težine:

- Lagano (6 dijelova puzle)

【免費娛樂App】Bajke+-APP點子

- Srednje (12 dijelova puzle)

- Jako teško (24 dijela puzle)

Igra Memorijskih kartica ima tri nivoa težine:

- Lagano (6 memorijskih kartica)

- Srednje (12 memorijskih kartica)

【免費娛樂App】Bajke+-APP點子

- Jako teško (24 memorijskih kartica)

---------------------------------------------------

--- SPEICAL PRICE FOR WINTER HAPPINESS ---

You can now download the app until the end of January at a special 50% discount !!

------

Fairy tale videos and games in Bosnian/Serbian/Croatian languages for children from 4 years.

With this application, you will meet the wonderful Hans Christian Andersen universe with lovely stories. HCA's fairy tales are loved all over the world by children and adults and translated to more than 100 languages.

This application includes 5 fairytales and 2 games (puzzle game and memory cards game).

The fairytales included are:

- Emperor's New Clothes

- The Princess and the Pea

【免費娛樂App】Bajke+-APP點子

- The Swineherd

- The Tinderbox

- The Ugly Duckling

Each fairytale has a video of beloved children entertainer Lilo reading the story to children.

Every fairytale has its own custom puzzle picture and memory cards.

Puzzle game has three difficulty levels:

【免費娛樂App】Bajke+-APP點子

- Easy (6 puzzle pieces)

- Medium (12 puzzle pieces)

- Hard (24 puzzle pieces)

Memory Cards game has three difficulty levels:

- Easy (6 memory cards)

【免費娛樂App】Bajke+-APP點子

- Medium (12 memory cards)

- Hard (24 memory cards)

【免費娛樂App】Bajke+-APP點子

免費玩Bajke+ APP玩免費

免費玩Bajke+ App

Bajke+ APP LOGO

Bajke+ LOGO-APP點子

Bajke+ APP QRCode

Bajke+ QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0.0
App下載
DKK$7.4
1970-01-012015-01-15