Ban Trung Khung Long 2014

【免費休閒App】Ban Trung Khung Long 2014-APP點子

Bắn Trứng Khủng Long là phiên bản của trò Bắn Trứng với đồ hoạ mới!

Bạn chỉ cần bắn trứng lên để tạo thành nhóm từ ba trên lên quả trứng cùng màu để phá được nhóm trứng màu đó. Chơi cho đến khi trên màn hình không còn quả trứng nào là bạn thắng cuộc và sang màn mới!

Trò chơi có đến hơn 500 màn cho các bạn thử tài! Còn có bảng điểm cho bạn so tài với bạn bè và những người chơi khác nữa!

Các bạn có thể tìm ra trò này với từ khoá ban trung, khung long, hay dyno đều được.

Nếu yêu thích game này thì hãy bình chọn 5 sao bạn nhé ! Cảm ơn bạn :)

【免費休閒App】Ban Trung Khung Long 2014-APP點子

【免費休閒App】Ban Trung Khung Long 2014-APP點子

【免費休閒App】Ban Trung Khung Long 2014-APP點子

【免費休閒App】Ban Trung Khung Long 2014-APP點子

【免費休閒App】Ban Trung Khung Long 2014-APP點子

【免費休閒App】Ban Trung Khung Long 2014-APP點子

免費玩Ban Trung Khung Long 2014 APP玩免費

免費玩Ban Trung Khung Long 2014 App

Ban Trung Khung Long 2014 APP LOGO

Ban Trung Khung Long 2014 LOGO-APP點子

Ban Trung Khung Long 2014 APP QRCode

Ban Trung Khung Long 2014 QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
3.2
App下載
免費
2014-01-212015-01-14