Barkod Okuyucu

【免費生產應用App】Barkod Okuyucu-APP點子

Uygulamanın amacı en kısa ve en hızlı şekilde barkod okumayı sağlamaktır. Hiç bir tuşa basmadan sadece barkodun üzerine gelerek otomatik odaklama ile barkodu okutabilirsiniz.Her hangi bir okumadan sonra "Yeni Oku" tuşuna basarak başka bir barkod okutabilirsiniz.

【免費生產應用App】Barkod Okuyucu-APP點子

【免費生產應用App】Barkod Okuyucu-APP點子

免費玩Barkod Okuyucu APP玩免費

免費玩Barkod Okuyucu App

Barkod Okuyucu APP LOGO

Barkod Okuyucu LOGO-APP點子

Barkod Okuyucu APP QRCode

Barkod Okuyucu QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
2.2
App下載
免費
1970-01-012015-03-11