Beden Kitle Endeksi

【免費健康App】Beden Kitle Endeksi-APP點子

Bu uygulama yetişkinler ve çocuklar için Beden (Vücut) Kitle Endeksini, ideal kilo ve bel çevresi analizi yapar.Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır.İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde ediliyor.

【免費健康App】Beden Kitle Endeksi-APP點子

【免費健康App】Beden Kitle Endeksi-APP點子

【免費健康App】Beden Kitle Endeksi-APP點子

免費玩Beden Kitle Endeksi APP玩免費

免費玩Beden Kitle Endeksi App

Beden Kitle Endeksi APP LOGO

Beden Kitle Endeksi LOGO-APP點子

Beden Kitle Endeksi APP QRCode

Beden Kitle Endeksi QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
$0.99
2010-07-092015-06-03