Bi Minh Chi Kiem

【免費娛樂App】Bi Minh Chi Kiem-APP點子

Bi Minh Chi KiếmTác giả : Đang cập nhậtTrạng thái : Đang tiến hànhThể loại : Manhua, Huyền Huyễn, Martial ArtNội dung :Câu chuyện chủ yếu nói về một loại tinh thể ma thạch trên đại lục, có chứa năng lượng của nguyên tố. Bản thân là nguồn tài nguyên quý hiếm, nó đã thu hút các thế lực đua nhau tranh giành. Ma kiếm sĩ Mann trong một lần làm nhiệm vụ đã tìm được các đồng đội, sau đó chỉ dẫn bọn họ khảo hạch trở thành ma kiếm sĩ. Sau này dưới sự lãnh đạo của đội trưởng Jat Shu đã diễn ra một trận đấu quyết liệt với các thế lực đen tối muốn chiếm giữ về ma thạch, cuối cùng đã làm sáng tỏ ra bí mật cuối cùng của ma thạch!

【免費娛樂App】Bi Minh Chi Kiem-APP點子

免費玩Bi Minh Chi Kiem APP玩免費

免費玩Bi Minh Chi Kiem App

Bi Minh Chi Kiem APP LOGO

Bi Minh Chi Kiem LOGO-APP點子

Bi Minh Chi Kiem APP QRCode

Bi Minh Chi Kiem QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知iOS
App Store
1.0
App下載
免費
2015-05-212015-06-04