Biblija (Sinod)

【免費書籍App】Biblija (Sinod)-APP點子

Библија или Свето Писмо, на српском језику.

Нови завјет Господа нашег Исуса Христа

【免費書籍App】Biblija (Sinod)-APP點子

Превод Комисије Светог архијерејског синода Српске Православне цркве

*Напомена: Величина апликације је 0.6 MB

У првој верзији апликације омогућено је:

【免費書籍App】Biblija (Sinod)-APP點子

- дневни и ноћни режим читања

【免費書籍App】Biblija (Sinod)-APP點子

- подешавање величине текста

【免費書籍App】Biblija (Sinod)-APP點子

- претрага стихова по речима или фразама помоћу "наводника"

【免費書籍App】Biblija (Sinod)-APP點子

- означавање омиљених стихова

【免費書籍App】Biblija (Sinod)-APP點子

- маркирање омиљених стихова одређеном бојом и дописивање коментара

免費玩Biblija (Sinod) APP玩免費

免費玩Biblija (Sinod) App

Biblija (Sinod) APP LOGO

Biblija (Sinod) LOGO-APP點子

Biblija (Sinod) APP QRCode

Biblija (Sinod) QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.3
App下載
免費
1970-01-012015-04-20
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.3
App下載
免費
2014-07-022015-03-18