BusPlus Kontrolor

【免費交通運輸App】BusPlus Kontrolor-APP點子

Aplikacija ima za cilj prikupljanje podataka o lokacijama BusPlus kontrolora u Beogradu. Sama aplikacija sadrži definisane deonice (delove ulica) unutar Beograda na kojima kontrolori uglavnom cirkulišu.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE:

Za korišćenje aplikacije potrebna je internet konekcija (po želji uključen GPS), a u cilju detektovanja korisnikove lokacije kako bi se korisniku na osnovu trenutne lokacije ponudilo da prijavi kontrolu. Ako to nije slučaj, korisnik može da prijavi kontrolu na određenoj deonici klikom na istu.

U svakom trenutku korisnik može da pregleda kog je datuma i u koje vreme kontrola poslednji put viđena na željenoj deonici klikom na marker koji stoji pored svake ulice.

Važno je napomenuti da je aplikacija samoodrživa, tj. da ažurnost iste zavisi isključivo od korisnika.

【免費交通運輸App】BusPlus Kontrolor-APP點子

Ako znate neku ulicu na kojoj cirkulišu BusPlus kontrolori, a da ista trenutno nije obuhvaćena, ostavite komentar pa ćemo aplikaciju blagovremeno ažurirati.

NAPOMENE:

- Aplikacija BusPlus Kontrolor nije zvanična aplikacija i ni na jedan načn nije povezana sa kompanijom koja pruža ove usluge (Apex Solution Technology).

- Aplikacija nema za cilj smanjenje naplaćivanja karata.

- Aplikacija je isključivo informativnog (statističkog) karaktera.

【免費交通運輸App】BusPlus Kontrolor-APP點子

- Korisnici se mole da nastave sa kupovinom karata jer je to jedini način da javni gradski prevoz putnika u Beogradu funkcioniše na način koji odgovara krajnjim korisnicima.

【免費交通運輸App】BusPlus Kontrolor-APP點子

免費玩BusPlus Kontrolor APP玩免費

免費玩BusPlus Kontrolor App

BusPlus Kontrolor APP LOGO

BusPlus Kontrolor LOGO-APP點子

BusPlus Kontrolor APP QRCode

BusPlus Kontrolor QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費
1970-01-012015-04-19