BusjeKomtZo - Demo

【免費旅遊App】BusjeKomtZo - Demo-APP點子

Deze app is een proof of concept van een real-time bustracking idee dat we met een team uitgewerkt hebben voor een vak aan de Universiteit Utrecht.

Locaties worden (voor bussen) nog niet opgehaald via het internet, ook wordt de locatie van de gebruiker enkel gebruikt om op de kaart aan te geven.

【免費旅遊App】BusjeKomtZo - Demo-APP點子

【免費旅遊App】BusjeKomtZo - Demo-APP點子

【免費旅遊App】BusjeKomtZo - Demo-APP點子

免費玩BusjeKomtZo - Demo APP玩免費

免費玩BusjeKomtZo - Demo App

BusjeKomtZo - Demo APP LOGO

BusjeKomtZo - Demo LOGO-APP點子

BusjeKomtZo - Demo APP QRCode

BusjeKomtZo - Demo QRCode-APP點子
熱門國家系統支援版本費用APP評分上架日期更新日期
未知Android
Google Play
0.9
App下載
免費
1970-01-012015-04-09